Diagnostiikka

Keuhko­ahtauma­tautiin viittaavia oireita tupakoitsijalla

 • Hengenahdistus rasituksessa
 • Yskä
 • Limannousu
 • Toistuvat hengitystieinfektiot
 • Hengityksen vinkunat uloshengityksessä
 • Väsymys ja suorituskyvyn lasku
 • Laihtuminen
Pitkälle edenneen taudin oireet
 • Hengenahdistus pienessäkin rasituksessa ja toistuvat hengitystietulehdukset
 • Lepohengenahdistus
 • Hengitystaajuuden suureneminen
 • Apuhengityslihasten käyttö
 • Yskä
 • Laihtuminen
 • Väsymys
 • Sydämen oikean puolen vajaatoiminnan merkit

Riskitekijät ja esitiedot

 • Tupakointi on tärkein keuhkoahtaumataudin aiheuttaja. Kirjaa askivuodet, huomioi myös sähkötupakka.
 • Mitä runsaampaa on altistuminen tupakansavulle, sitä suurempi on keuhkoahtaumataudin vaara.
 • Työperäinen altistuminen (pölyt, kaasut ja huurut) on yhteydessä suurempaan ilmaantuvuuteen erityisesti tupakoitsijoilla.

Status

 • Keuhkojen ja sydämen auskultaatio
 • Turvotukset
 • Imusolmukkeet
 • BMI
 • Hampaiston kunto

Tutkimukset

 • Spirometria bronkodilataatiokokeella
 • PEF-seuranta 2 viikkoa avaavalla lääkkeellä
 • Thorax-kuva
 • EKG
 • Laboratoriokokeita käytetään erotusdiagnostiikassa muiden sairauksien poissulkemiseen. Veren eosinofiilimäärä voi vaikuttaa lääkehoidon valintaan (TVK tai B-eos)
 • Seerumin alfa1-antitrypsiinipitoisuus, jos potilas alle 45 vuotta ja tupakointihistoria lyhyt.
 • Ohjaa potilas hoitajalle spirometrian, PEF-seurannan ja avaavan lääkkeen ohjaukseen.
 • Kirjoita PEF-seurantaa varten resepti avaavasta lääkkeestä. Esim. salbutamoli 0,2 mg 2 x 2 aamuin illoin (tai terbutaliini 0,5 mg 2 x 2) aamuin illoin ja aina oireiden ilmaantuessa, huomioi lääkkeen riittävyys oirepuhalluksiin.

Diagnoosi

 • Keuhkoahtaumataudin diagnoosi perustuu palautumattoman obstruktion osoittamiseen spirometriatutkimuksessa.
 • Keuhkoahtaumataudille diagnostinen löydös on bronkodilataatiokokeen jälkeen FEV1/FVC < 0,7

Erotus­diagnostiikka

Astma
 • Astman ja COPD:n erotusdiagnostiikkaan tarvitaan spirometrian ja pef-seurannan lisäksi tupakointi- ja oireanamneesi, sukutausta sekä liitännäissairaudet.
 • Bronkodilataatiokokeella ei voida luotettavasti erottaa astmaa keuhkoahtaumataudista koska astmapotilailla ei näy bronkodilataatiovastetta joka mittauskerralla ja toisaalta noin 25–50 %:lla keuhkoahtaumatautipotilaista on merkitsevä bronkodilataatiovaste
 • Glukokortikoidihoitokoe: keskisuuri tai suuri annos inhaloitavaa glukokortikoidia 4-8 viikon ajan. (Esim. flutikasonipropionaatti ≥ 500 µg/vrk, budesonidi väh. 800 µg/vrk, beklometasoni väh. 800 µg/vrk, siklesonidi 160 µg/vrk)
 • Jos glukokortikoidihoito korjaa keuhkojen toiminnan, kyseessä on astma eikä keuhkoahtaumatauti. Jos taas keuhkofunktio ei parane tai se paranee vain vähän eikä korjaudu, kyseessä on todennäköisemmin keuhkoahtaumatauti kuin astma.
 • Krooninen keuhkoputkentulehdus
 • Hengitystieinfektiot
 • Sydänsairaudet
 • Keuhkosyöpä
 • Tuberkuloosi
 • Keuhkoparenkyymin sairaudet
 • Bronkiektasiatauti
Milloin erikois­sairaan­hoidon selvittelyyn?
 • Epäselvät tapaukset
 • Kliinisesti merkittävät erotusdiagnostiset ongelmat
 • Vaikeat tautimuodot
 • Poikkeuksellisen nuorena sairastuneet (alle 45-vuotiaat)
 • Lähetteen sisältö: Perusterveydenhuollossa tehtyjen tutkimusten tulokset (PEF, spiro, TVK), esitiedot ja status, annettu hoito ja hoitovaste, maininta INHALAATIOTEKNIIKAN TARKASTUKSESTA, kysymyksen asettelu, tieto tupakoiduista askivuosista sekä mahdollisesta työperäisestä altistuksesta

Keuhko­­ahtauma­­taudin kliinisen vaikeusasteen arviointi

Taudin kliininen vaikeus­aste Lievä Vaikea Erittäin vaikea
Pahenemis­vaiheiden esiintyminen Ei toistuvia Toistuvia Toistuvia vaikeita
Oireet Vähäiset (CAT < 10) Jatkuvat (CAT ≥ 10) Hyvin hankalat, päivittäiset (CAT ≥ 20)
Keuhko­funktio (FEV1) Z ≥ -2,5 Z < -4,0
Säännöllisen lääkityksen tarve Ei Kyllä Kyllä

Olet poistumassa sivustolta.
Haluatko jatkaa?

Jatka